Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bogaczewie

 

Stanisław Szeluga – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bogaczewie

Edyta Truszkowska

Jerzy Grubba

Małgorzata Zaborowska

Paweł Dobrzyński

Amanda Szczypecka

Marzena Sobiech

Maria Rolka

Małgorzata Tomkowiak

Tomasz Osękowski

Elżbieta Derewecka

Agnieszka Buta

Brygida Macur

Ewa Dulewicz

Anna Głębocka

 

Najnowsze wpisy