Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bogaczewie

 

Stanisław Szeluga – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bogaczewie

Edyta Truszkowska

Jerzy Grubba

Małgorzata Zaborowska

Paweł Dobrzyński

Halina Gorczyńska

Amanda Szczypecka

Ks. Piotr Wolnikowski

Marzena Sobiech

Maria Rolka

Małgorzata Tomkowiak

Tomasz Osękowski

Elżbieta Derewecka

Agnieszka Buta

Anetta Morenc

Anna Głębocka

 

Najnowsze wpisy