Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bogaczewie

 

Stanisław Szeluga – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bogaczewie, nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 4

Monika Żak – nauczyciel języka polskiego i informatyki

ks. Aleksander Szul – nauczyciel religii

Joanna Sienkiewicz – nauczyciel muzyki, techniki, plastyki i historii

Paweł Dobrzyński – nauczyciel wychowania fizycznego

Kinga Stefaniuk – nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy 5, prowadzi zajęcia logopedyczne

Joanna Malesa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klas 0 i 2, nauczyciel przyrody

Wioletta Dużyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3

 

 

Sekretarz Szkoły – Monika Żak
O czystość i ciepło dba – Monika Maciejewska

 

Najnowsze wpisy