Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Julita Rosińska

Z-ca przewodniczącej: Adrian Łączyński

Sekretarz: Wiktoria Brzezińska

Członkowie: Agata Buczek, Alicja Łączyńska, Wiktoria Pupeć, Dominika Gontarz

Opiekun SU: Pani Monika Żak

 

Najnowsze wpisy