Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Julita Rosińska

Z-ca przewodniczącej: Igor Sprawka

Skarbnik: Michał Dorniak

Członkowie: Agata Buczek, Alicja Łączyńska, Wiktoria Pupeć, Dominika Gontarz

Opiekun SU: Pani Małgorzata Tomkowiak

 

Najnowsze wpisy