Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Julita Rosińska Z-ca przewodniczącej: Igor Sprawka Skarbnik: Michał Dorniak Członkowie: Agata Buczek, Alicja Łączyńska, Wiktoria Pupeć, Dominika Gontarz Opiekun SU: Pani Małgorzata Tomkowiak  

Najnowsze wpisy